STK LUBENEC

R+B Auto control s.r.o.

stanice technické kontroly a stanice měření emisí v Lubenci

Poskytované služby

Evidenční kontrola

- evidenční kontrola silničního vozidla je kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčeni o registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla.

 

Prohlídka

- technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu, činnosti ústroji a zařízení silničního vozidla. Tyto prohlídky se provádějí u těchto kategorií: 

 • motocykl
 • přívěs osobního auta
 • osobni auto
 • nákladní auto N1
 • traktor
 • přestavba

 

Technická kontrola - dovoz

- naše stanice technické kontroly je MDS pověřenou zkušební stanicí k provádění technických kontrol jednotlivých vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích. Tyto kontroly se provádí u těchto kategorii: 

 • motocykl
 • přívěs osobního auta
 • osobní auto
 • nákladní auro N1
 • stavba vozidla

 

Měření emisí

 - měřením emisí se rozumí kontrola technického stavu části silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, změření hodnot, parametrů a vlastností popisující emisní chováni silničního motorového vozidla. Měření emtsi je prováděno pro následující kategorie:  

 • benzin
 • diesel
 • LPG
 • CNG

 

Ostatní služby

 - kromě výše uvedených služeb poskytujeme i následující : 

 • revize LPG + CNG
 • revizní prohlídky všech motorových vozidel (vysokozdvižné vozíky atd.)
 • technické prohlídky manipulačních vozíků.

 

 

copyright © R+B Auto control s.r.o. 2002-2010 stk.lubenec@quick.cz